Terapia Seksuologiczna

Terapia seksuologiczna prowadzona jest poprzez rozmowę. Na sesjach korzystam także z myślenia psychodynamicznego, elementów terapii tańcem i ruchem (możliwe, ale niekonieczne jest poruszanie się) oraz technik pracy z ciałem w obszarze seksualności (w formie doświadczeń realizowanych przez klienta/klientkę poza gabinetem).

miejsce
Warszawa i online